Klagomål

Klagomål

Information om behandling av klagomål

För oss på Rocker är kundnöjdhet otroligt viktigt, men ibland kan något ändå gå fel. Innan du skickar in ett klagomål kan du kontakta vår kundsupport och se om vi kan hjälpa till, via e-post support@rocker.com, chatten på vår hemsida eller 020-700 700 dygnet runt.

Har du efter kontakt med vår kundsupport fortsatt ett klagomål som du vill framföra skickar du det till klagamal@rocker.com. Klagomålet ska innehålla komplett information om ärendet. Klagomålsansvarig behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss, en beskrivning av varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende. Vi hanterar alla klagomål så skyndsamt som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Klagomålsansvarig på Rocker hanterar eller ser över hanteringen av alla klagomål som kommer in.

Som kund kan du få vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

  • Klara Norra Kyrkogata 33
  • 111 22 Stockholm
  • Telefon: 08-24 30 85

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Är du inte nöjd med klagomålsansvarigs beslut kan du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol, www.domstol.se. Notera att ARN som regel inte prövar tvister där anmälan görs senare än sex månader efter det att klagomålsansvarig avvisat klagomålet.

Allmänna Reklamationsnämnden

  • Bankavdelningen
  • Klarabergsgatan 35
  • Box 174, 101 23 Stockholm
  • Telefon: 08-555 017 00

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig. Kundservice 24 timmar om dagen.