Vem kan låna hos oss?

För att kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt, behöver du som ansöker ge oss relevant information om din privatekonomiska situation. Därefter inhämtar vi ytterligare information från två olika kreditupplysningsbolag.

Med utgångspunkt i den samlade information vi har fått, gör vi en helhetsbedömning av kreditvärdigheten med hjälp av modeller och med stöd av ett omfattande regelverk. Därutöver gör vi alltid en så kallad kvar-att-leva-på kalkyl (KALP) för att säkerställa att du har råd med månadskostnaden för lånet.

En typisk lånekund hos Rocker är 41 år gammal, har en månadsinkomst på 34 000 kronor och lånar cirka 80 000 kronor. Alla våra kunder har en stadigvarande inkomst. 90 procent av kunderna har en fast anställning och 60 procent äger sin egen bostad. Majoriteten av våra kunder uppger att de använder lånet för att återbetala befintliga dyrare skulder (cirka 60 procent av kunderna). Det är också vanligt att lånet används till att renovera bostaden eller för att köpa en bil (cirka 30 procent).

Om en låntagare inte betalar månadskostnaden i tid kan fakturan lämnas över för kravhantering. Rocker samarbetar med Sergel Kredittjänster som sköter kravhantering och de lämnar mer information om hur deras hantering går till på www.sergel.se. Om ett lån inte återbetalas kan Sergel ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Vi eftersträvar att så få ärenden som möjligt, helst inga alls, ska behöva leda till betalningsföreläggande. Det är därför vi är noggranna med våra kontroller redan från början. I många fall väljer vi att inte bevilja ett lån. Om vi inte kan vara helt säkra på att det finns tillräckliga möjligheter att återbetala, så nekar vi lånet.

Frågor? Läs våra svar eller kontakta oss när som helst på dygnet.

Facebook Messenger

Hit vänder du dig med generella frågor.
Personliga frågor besvaras ej här.

Email

Här svarar vi på alla dina frågor.
Svar inom 24 timmar.

Telefon

Här svarar vi på alla dina frågor.
Legitimera dig via BankID.