Om vår kreditgivning

Om vår kreditgivning

Vi på Rocker är måna om att du som tar ett lån hos oss också ska kunna betala tillbaka ditt lån. Därför gör vi alltid en noggrann kreditkontroll innan vi beviljar och betalar ut ett lån.

Vem kan låna hos oss?

För att kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt, behöver du som ansöker ge oss relevant information om din privatekonomiska situation. Därefter inhämtar vi ytterligare information från två olika kreditupplysningsbolag.

Med utgångspunkt i den samlade information vi har fått, gör vi en helhetsbedömning av kreditvärdigheten med hjälp av modeller och med stöd av ett omfattande regelverk. Därutöver gör vi alltid en så kallad kvar-att-leva-på kalkyl (KALP) för att säkerställa att du har råd med månadskostnaden för lånet.

En typisk lånekund hos Rocker är 41 år gammal, har en månadsinkomst på 34 000 kronor och lånar cirka 80 000 kronor. Alla våra kunder har en stadigvarande inkomst. 90 procent av kunderna har en fast anställning och 60 procent äger sin egen bostad. Majoriteten av våra kunder uppger att de använder lånet för att återbetala befintliga dyrare skulder (cirka 60 procent av kunderna). Det är också vanligt att lånet används till att renovera bostaden eller för att köpa en bil (cirka 30 procent).

Om en låntagare inte betalar månadskostnaden i tid kan fakturan lämnas över för kravhantering. Rocker samarbetar med Sergel Kredittjänster som sköter kravhantering och de lämnar mer information om hur deras hantering går till på www.sergel.se. Om ett lån inte återbetalas kan Sergel ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Vi eftersträvar att så få ärenden som möjligt, helst inga alls, ska behöva leda till betalningsföreläggande. Det är därför vi är noggranna med våra kontroller redan från början. I många fall väljer vi att inte bevilja ett lån. Om vi inte kan vara helt säkra på att det finns tillräckliga möjligheter att återbetala, så nekar vi lånet.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig.