Vi garanterar lägre ränta!

Har du lån och krediter med en ränta över 4,95 %? Kontakta oss så sänker vi din ränta om du flyttar lånen till oss.*

Kontakta oss på prisgaranti@rocker.com eller på 020 700 700 och meddela att du vill utnyttja vår prisgaranti. Vi lovar att försöka sänka din ränta, din månadskostnad samt den totala kostnaden för dina lån och krediter när du samlar lånen hos oss.

Räkneexempel: 100 000 kr i annuitetslån på 10 år med 7,95% nominell rörlig ränta, 8,34% effektiv ränta, kostar 1 211 kr/mån (120 ggr). Att återbetala: 145 551 kr inkl. alla avgifter. Betalar du tillbaka hela beloppet inom 14 dagar så bjuder vi på räntekostnader och avgifter.

*Garantin avser existerande blancolån, kortkrediter, kontokrediter samt avbetalningar som den sökande har. Garantin avser inte medlemslån eller andra typer av lån och krediter som kräver säkerhet. Rockers garanti gäller ner till 4,95 % (nominell ränta) och är giltig för ansökningar som gjorts senast 2021-09-30. Sedvanlig kreditprövning genomförs. Krediterbjudande lämnas endast om sökanden bedöms ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande. Garantin lämnas under förutsättning att sökanden löser samtliga existerande skulder som lånet avser. Vårt räntespann är 1,95 % - 19,95 %.