SEKKI är ett standardiserat system för rättvis jämförelse av krediter. Den första december 2010 gjordes ett tillägg till EU:s konsumentskyddslag som ställer krav på kreditgivare att tillgängliggöra och erbjuda kunder den viktigaste nyckelinformation så att de kan läsa igenom villkoren innan de ingår ett kreditavtal.

Frågor? Läs våra svar eller kontakta oss när som helst på dygnet.

Facebook Messenger

Hit vänder du dig med generella frågor.
Personliga frågor besvaras ej här.

Email

Här svarar vi på alla dina frågor.
Svar inom 24 timmar.

Telefon

Här svarar vi på alla dina frågor.
Legitimera dig via BankID.