Klagomål

För oss på Rocker är kundnöjdhet otroligt viktigt, men ibland kan något ändå gå fel. Innan du skickar in ett klagomål kan du kontakta vår kundsupport och se om vi kan hjälpa till, via e-post support@rocker.com, chatten i Rocker-appen och rocker.com samt via telefon på 020-700 700 vardagar 8-22, helg och helgdagar 10-20 alla dagar på året.

Har du efter kontakt med vår kundsupport fortsatt ett klagomål som du vill framföra skickar du det till klagomal@rocker.com. Klagomålet ska innehålla komplett information om ärendet. Klagomålsansvarig behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss, en beskrivning av varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende. Vi hanterar alla klagomål så skyndsamt som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Klagomålsansvarig på Rocker hanterar eller ser över hanteringen av alla klagomål som kommer in.

Som kund kan du få vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00

Är du inte nöjd med klagomålsansvarigs beslut kan du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol, www.domstol.se. Notera att ARN som regel inte prövar tvister där anmälan görs senare än sex månader efter det att klagomålsansvarig avvisat klagomålet.

Allmänna Reklamationsnämnden
ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00