Samhällsansvar

En rockkonsert

Rockers vision och hållbarhetsarbete

Rockers vision är att bli en ledande neobank i Europa. Med visionen följer ett ansvar att utveckla och driva en verksamhet som bidrar till en hållbar utveckling av det samhälle som vi verkar i. Vi vill bidra till att göra det samhälle som vi är en del av lite bättre.

Rockers hållbarhetspolicy definierar våra ställningstaganden och värderingar. Vi agerar etiskt, värnar våra kunder och motverkar överskuldsättning. Vi tar väl hand om våra medarbetare och vi förbrukar resurser så varsamt som möjligt.

Rockers hållbarhetspolicy

För att se till att vi gör ett så bra avtryck som möjligt har vi tagit fram och implementerat en hållbarhetspolicy som både beskriver Rockers samhällsansvar och hur vi ska arbeta som företag för att ta det ansvaret. Hållbarhetspolicyn går att ladda ned här.

Rocker engagerar sig inom områden som ligger bolaget nära och som är i linje med våra värderingar. Läs om våra värderingar här

“På Rocker är vi övertygade om att en inkluderande kultur skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas. Det vi gör vill vi ska genomsyra hela vår verksamhet och även våra externa satsningar och engagemang.” - Jonas Hultin vd på Rocker.