Bolagsstyrning

Här hittar du information om bolags­stämmor och tillhörande dokument.

Extra bolags­stämma 23 december 2021

Extra bolags­stämman ägde rum torsdagen den 23 december 2021.

Extra bolags­stämma 8 november 2021

Extra bolags­stämman den 8 november 2021 ställdes in.

Extra bolags­stämma 5 oktober 2021

Extra bolags­stämman ägde rum den 5 oktober 2021. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolags­stämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.